Перечень лекарственных средств. Часть 2

 

100.  Доксазозин

101.  Доксициклин

102.  Дротаверин

103.  Железа [III] гидроксид полимальтозат

104.  Железа гидроксид [III] полиизомальтозат

105.  Железа гидроксид [III] сахарозный комплекс

106.  Железа сульфат+аскорбиновая кислота

107.  Желчь+поджелудочной железы порошок+слизистой тонкой кишки порошок

108.  Золедроновая кислота

109.  Золпидем

110.  Зопиклон

111.  Зуклопентиксол

112.  Ибупрофен

113.  Идоксуридин

114.  Изосорбид динитрат

115.  Изосорбид мононитрат

116.  Иматиниб *

117.  Имипрамин

118.  Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]

119.  Индапамид

120.  Индапамид+периндоприл

121.  Индапамид+эналаприл

122.  Индометацин

123.  Инсулин аспарт

124.  Инсулин аспарт двухфазный

125.  Инсулин гларгин

126.  Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)

127.  Инсулин деглюдек

128.  Инсулин детемир

129.  Инсулин лизпро

130.  Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)

131.  Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)

132.  Интерферон альфа-2а

133.  Интерферон альфа-2Ь

134.  Инфликсимаб

135.  Ипидакрин

136.  Ипратропия бромид

137.  Ипратропия бромид + фенотерол

138.  Ирбесартан

139.  Итраконазол

140.  Каберголин

141.  Калия и магния аспарагинат

142.  Калия йодид

143.  Кальцитриол

144.  Кальция фолинат

145.  Кандесартан

146.  Капецитабин

147.  Каптоприл

148.  Карбамазепин

149.  1Ч-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон

150.  Карведилол

151.  Кветиапин

152.  Кетоаналоги аминокислот

153.  Кетопрофен

154.  Кеторолак

155.  Кетотифен

156.  Кларитромицин

157.  Клемастин

158.  Клодроновая кислота

159.  Клозапин

160.  Кломипрамин

161.  Клоназепам

162.  Клонидин

163.  Клопидогрел

164.  Клотримазол

165.  Кодеин+морфин+носкапин+папаверин+тебаин

166.  Колекальциферол

167.  Комплекс ботулинический токсин типа А - гемагглютинин *

168.  Ко-тримоксазол

169.  Лактулоза

170.  Ламотриджин

171.  Лаппаконитина гидробромид

172.  Латанопрост

173.  Леводопа + Бенсеразид

174.  Леводопа + Карбидопа

175.  Левоментола раствор в метил изовалерате

176.  Левомепромазин

177.  Левотироксин натрия

178.  Левотироксин натрия + лиотиронин + [калия иодид]

179.  Левофлоксацин

180.  Левоцетиризин

181.  Летрозол

182.  Лейпрореллин

183.  Лизаты бактерий

184.  Лизиноприл

185.  Лиотиронин

186.  Лития карбонат

187.  Ловастатин

188.  Лозартан

189.  Ломустин

190.  Лоперамид

191.  Лоратадин

192.  Мапротилин

193.  Мебгидролин

194.  Мебеверин

195.  Мебендазол

196.  Медазепам

197.  Медроксипрогестерон

198.  Мелоксикам

199.  Мелфалан

200.  Меркаптопурин